Powitanie uczniów - 1 września 2021 rok

1.09.2021

W dniu 1 września do szkoły zaprosiliśmy tylko uczniów klas pierwszych. Na wejściu czekali na nich nauczyciele ze słodkim poczęstunkiem :) W klasach spotkali się ze swoimi wychowawcami, a także przybyłymi gośćmi: przedstawicielami WKU oraz JW z Bielska-Białej. Dodatkowo w spotkaniu z klasą pierwszą Branżowej Szkoły 1 Stopnia uczestniczyły: Pani Komendant Hufca OHP BB Ewa Kucypera oraz opiekun z ramienia OHP Pani Renata Jasiura. Uczniowie klas starszych otrzymali list powitalny od Dyrektora Szkoły, a swój pierwszy dzień w naszych murach mieli dopiero 2 września :)