Podanie o przyjęcie do szkoły

Warunki przyjęcia do naszej szkoły:


1. świadectwo ukończenia gimnazjum
2. zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
3. wydruk z logowania w  systemie Vulcan
4. podanie o przyjęcie do szkoły (plik do pobrania poniżej)
5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (zaświadczenie z medycyny pracy)
6. trzy fotografie
7. wpisowe (pobierane przy zapisie do szkoły – 50 zł)

 

Poniżej udostępniamy Państwu ważne pliki do pobrania. 

Pliki do pobrania