NOWOŚĆ ! Technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej

NOWOŚĆ ! Technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej -symbol zawodu 311930 

Technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej – wpisowe 50 zł, czesne 140 zł/miesięcznie (dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny obowiązują zniżki we wpłatach wpisowego i czesnego).

Nauka trwa 4 lata  i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe oraz przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, absolwent otrzymuje tytuł technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej plasuje się obecnie na wśród najbardziej przyszłościowych kierunków zawodowych.

To idealny kierunek dla osób, które:

 • posiadają zdolność koncentracji

 • charakteryzują się dokładnością i systematycznością

 • chcą kontynuować naukę na studiach technicznych.

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

 • wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

 • konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

 • kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

 • sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Możliwość podjęcia pracy:

 • w firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności sieci energii odnawialnej,

 • w elektrowniach,

 • w organizacjach, przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii,

 • w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne),

 • w ramach własnej działalności gospodarczej.

W Polsce, jak i na całym świecie przybywa inwestycji budowlanych wykorzystujących pompy ciepła, kolektory i inne urządzenia energetyki odnawialnej. Zwiększa się rola źródeł energii o charakterze niekonwencjonalnym, np. energetyka wodna, wiatrowa, geotermalna, wodorowa.