NOWOŚĆ! LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - klasa mundurowa, SPECJALIZACJA: operator bezzałogowych statków powietrznych

Liceum Ogólnokształcące – klasa mundurowa, specjalizacja: operator bezzałogowych statków powietrznych

Kształcenie ogólne z przygotowaniem do egzaminu maturalnego oraz uzyskanie dodatkowych uprawnień: obsługa bezzałogowych statków powietrznych.

wpisowe 50 zł, czesne – 150 zł/miesięcznie (dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny obowiązują zniżki we wpłatach wpisowego i czesnego).

Nauka trwa 3 lata  i obejmuje kształcenie ogólne. W ramach kierunku uczniowie uczęszczają na dodatkowe zajęcia z języka polskiego i historii na poziomie rozszerzonym. Uczniów podejmujących naukę w szkole obowiązuje mundur.

Liceum ogólnokształcące – klasa mundurowa to specjalizacja skierowana głównie do uczniów planujących związać swoją przyszłość z zawodem żołnierza. Absolwent będzie posiadał przygotowanie do pracy w Wojskach Lądowych, Siłach Powietrznych, Biurze Ochrony Rządu i innych. Uczniów podejmujących naukę w szkole obowiązuje mundur.

Dodatkowo dla uczniów są organizowane zajęcia z zakresu operowania bezzałogowych statków powietrznych. Po ukończeniu 18 roku życia istnieje również możliwość uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego systemu latającego UAVO z uprawnieniami pozwalającymi na wykonywanie lotów w zasięgu wzroku VLOS.

UWAGA: dodatkowa atrakcja dla uczniów - możliwość wirtualnego pilotażu  na symulatorze lotu.

Poza zajęciami w szkole uczniowie klasy wojskowej będą brali udział w różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych, które odbywają się w terenie. Są to:

·         wycieczki do jednostek wojskowych

·         zajęcia w jednostkach straży pożarnych, policji i innych

·         wyjazdy na poligony, rajdy, obozy letnie i zimowe

·         zajęcia z samoobrony

·         zajęcia z pływania i ratownictwa

·         ćwiczenia wzmacniające umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych

·         paintball

·         obóz survivalowy

·         zajęcia na strzelnicy i wiele innych.